O nas


Nasza „Pocieszna” Poradnia została założona w 1996 roku. Z dniem jej uruchomienia zostaliśmy wpisani w rejestr niepublicznych poradni pedagogiczno-psychologicznych, co powoduje, że mamy nadzór merytoryczny Podlaskiego Kuratorium Oświaty oraz uprawnienia opiniodawcze równoprawne do poradni państwowych.

Kadrę stanowią pedagodzy, psycholodzy, socjolog, logopedzi oraz terapeuci różnych specjalności. Osoby, którym pomagamy, to klienci od 2 roku życia, poprzez dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, młodzież szkół średnich, studenci, a także osoby dorosłe i całe ich rodziny. Zgłoszenia do naszej Poradni, w przypadku dzieci dokonują rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku osób dorosłych, sami zainteresowani.

Od początku naszego istnienia współpracujemy z Uniwersytetem w Białymstoku, a od paru lat także z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Odbywają się u nas praktyki śródroczne i dyplomowe studentów. Z pracą Poradni zapoznają się u nas również słuchacze Studiów Podyplomowych oraz licznych Kursów Kwalifikacyjnych.

Współpracujemy również z przedszkolami i szkołami różnego typu w naszym regionie, udzielając wskazówek i porad dla nauczycieli i rodziców na temat profilaktyki zaburzeń okresu dzieciństwa oraz adolescencji.

Jesteśmy otwarci na nowe propozycje i różne formy współpracy.
Przyjmujemy odpłatnie, bez skierowania i bez rejonizacji.

"Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć być tym, kim mógłbyś się stać"

George Elio

Oferta

"Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna"

Napoleon Hill

CennikRodzaj usługi Cena jednego spotkania Czas trwania
Diagnoza zaburzeń mowy 100 zł 50 min
Terapia logopedyczna 80 zł 50 min
Badania trudności szkolnych 100 zł 50 min
Terapia pedagogiczna 80 zł 50 min
Badania trudności emocjonalnych 100 zł 50 min
Psychoterapia indywidualna 120 zł 50 min
Terapia par i małżeństw 140 zł 50 min
Konsultacja rodzinna 180 zł 90 min
Terapia systemowa rodzin 180 zł 90 min
Warsztaty dla rodziców i nauczycieli 120 zł 45 min
Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców 80 zł 180 min
Wyznaczenie profilu szkolnego, zawodowego 90 zł 60 min
Terapia grupowa 80 zł 120 min
Zajęcia socjoterapeutyczne
(zależne od liczby osób)
60 zł 90 min
Porada wychowawcza 120 zł 50 min
Obserwacja psychologiczna w przedszkolu/szkole 120 zł 60 min
Coaching wychowawczy 120 zł 60 min
Coaching zawodowy 120 zł 60 min

"Twoje życie staje się lepsze, tylko, gdy Ty stajesz się lepszym"

Brian Tracy

"Za rok będziesz żałował, że nie zacząłeś dzisiaj"

Karen Lamb

Nasz zespół

Urszula Bajkowska-Myśliwie

Urszula Bajkowska-Myśliwiec

URLOP
Tomasz Bajkowski

Tomasz Bajkowski

Katarzyna Gromadzka

Katarzyna Gromadzka

Joanna Adamska

Joanna Adamska

Magda Milewska

Magda Milewska

Magdalena Tomaszewska

Magdalena Tomaszewska

Hubert Sutkowski

Hubert Sutkowski

"Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są"

Abraham Lincoln

Kontakt

Adres:

ul. Żelazna 36
15-298 Białystok

Telefon:

+ 48 602 151 989 + 48 502 055 789 + 48 85 745 50 01

Godziny Otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: 12 - 18
Sobota: 9 - 14